Dekkers Leijdekkers - Blauwdrukken van Nederlandse Wieren

 

In de woorden van Gallery Untitled: 'Met een van de oudste fotografische technieken, de cyanotypie, toont Dekkers Leijdekkers de Nederlandse wieren in een heel ander licht.

In de geest van biologe Anna Atkins werken Pai Dekkers en Anne Leijdekkers aan een verzameling van de Nederlandse zeewieren. Ze gebruiken hiervoor een bijzondere techniek: de cyanotypie. Door algen direct op fotografisch papier te leggen, worden de transparantie en bijzonder vormen van de onderwaterplanten op een heel bijzondere wijze uitgelicht.

Deze vertaalslag maakt het zeewier toegankelijker en nodigt uit om verder te kijken dan het aangespoelde wier dat je aantreft op het strand. Naast de afdrukken geeft het verhaal ook een impressie van hun werkwijze, excursies naar de Nederlandse stranden en hun determinatieproces.

www.dekkersleijdekkers.com