top of page

Constellations of Time

 

Op het moment dat de kijker deze wereld betreedt, zullen historische objecten een dialoog aangaan. Ze zullen met elkaar praten en met jou, ze zullen je zelfs beschouwen als een van hen. Waar objecten, ruimtes en mensen van verschillende tijden elkaar overlappen, ontstaan nieuwe verhalen en andere contexten. 


In de installatie staat de kijker in het midden van een aantal grote cirkels op ooghoogte, om zo te kunnen schalen naar de perceptie van de objecten.

bottom of page