top of page

De Nieuwe Utrechtse School - ontwikkeling van een module over kunst en geneeskunde

 

De Nieuwe Utrechtse School is een interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen geneeskunde, de kunsten en de wetenschappen. Het wordt steeds duidelijker dat een structurele kruisbestuiving tussen (bio)medici, kunstenaars en wetenschappers van cruciaal belang is voor toekomstige professionals op het gebied van gezondheid en zorg. Wij stimuleren deze kruisbestuiving via publieksdialogen, onderzoek en onderwijs.

Voor het schooljaar 2021-2022 ontwikkel ik in samenwerking een zestal workshops voor studenten van geneeskunde en de HKU. Aan de hand van verschillende kunstdisciplines onderzoeken we gedurende deze workshops met de studenten het communicatievraagstuk in 'onzekere tijden'. Want wat is er voor nodig om echt een relatie aan te gaan met de arts, of met de patiënt, of met je collega's?

Deze opdracht gebeurt in samenwerking met studenten, professoren en docenten aan de HKU en de UU. Voor dit project ben ik onderdeel van het lectoraat 'Performatieve Maakprocessen' van de HKU. 

bottom of page