top of page

the importance of being here and there

in samenwerking met Bram van Helden en Podium Bloos

Anne en Bram kennen allebei de magische ervaring van ‘in het hier en nu, voorstellen hoe het daar is’. Wanneer dit voor even lukt, ervaren ze (vaak maar voor enkele ogenblikken) dat ze tegelijk hier en tegelijk daar zijn. Deze kortstondige, maar intense ervaringen vergroten hun verbondenheid en zelfs empathie met de levende wereld.

‘Ik kan in het hier en nu zijn. In de situatie van de fysieke werkelijkheid. Tijdens het sporten, een gesprek met vrienden, een meditatie. Ik kan me verliezen in mijn verbeelding, mezelf en de situatie helemaal vergeten en me mee laten voeren naar een andere plek. Tijdens een nieuwsuitzending, meeslepende film, een nachtelijke droom. Soms lukt het me om op beide plekken tegelijk te zijn. In de ervaring van de fysieke werkelijkheid en mijn verbeelding. Zoals die keer op vakantie toen ik naar de sterren keek en ik me de grootsheid van de het heelal probeerde voor te stellen, terwijl ik het frisse gras onder mijn voeten voelde. Toen leek de werkelijkheid zich te verdiepen. Ik ben dan niet meer het middelpunt waar alles gebeurt, maar een van de ontelbare middelpunten. We zijn allemaal dingen op de wereld, die er tegelijkertijd zijn.’

- Bram tijdens een van onze gesprekken

In april 2024 starten Anne en Bram een onderzoeksperiode in samenwerking met Podium Bloos voor de ontwikkeling van een nieuwe voorstelling. De hedendaagse samenleving kent een sterker wordend globaal bewustzijn en vraagt ons daarom constant te kunnen verhouden tussen hier en daar. Wij zien een relevantie ontstaan om bij dit fenomeen stil te staan samen met andere mensen en te oefenen en te verbeelden hoe we hiermee kunnen omgaan. Als metafoor voor het hier en daar willen we de potentie en de afstand overstijgende functie van de antenne als object, en geleider in de voorstelling onderzoeken.

bottom of page